Mitä apuvälineet ovat - Hankkiminen - Mitä apuvälineitä MMC:een ja hydrokefaliaan - Kustannukset - Apuvälinepalveluiden työnjako - Apuvälineitä koko elämän kirjoon
PDF Tulosta
Kuka vastaaMiten toimitaanSisältö lyhyestiLainsäädäntö

Terveydenhuolto

  • Perusterveydenhuolto

Oma yhteydenotto terveyskeskusten apuvälinelainaamoihin, fysio- ja toiminta-terapiaosastoihin

Jokapäiväiseen elämään liittyvät apuvälineet

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 

Apuvälineasetus 1363/2011

  • Erikoissairaanhoito

Lähete apuvälinekeskuksiin tai erikoisalan yksiköihin

Vaativaan apuvälinepalveluun liittyvät välineet

Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989

Sosiaalitoimi

Oma hakemus ja asiantuntijalausunto

Vammaispalveluna osittain tai kokonaan asunnon muutostyöt, apuvälineitä ym.

Vammaispalvelulaki ja -asetus 380/1987

Kehitysvammalaki 519/1977

Kansaneläkelaitos

Oma hakemus ja asiantuntijalausunto

Vaikeavammaisille työssä tai opiskelussa tarvittavat kalliit apuvälineet

Kelan kuntoutuslaki 566/2005

Kelan kuntoutusasetus 646/2005

Koulutoimi

Osana koulun hankintoja

Opetukseen liittyvät apuvälineet

Perusopetuslaki 628/1998

Laki ammatillisesta opetuksesta 630/1998

Yhdenvertaisuuslaki 21/2004

Työhallinto

Työnantajan hakemus

Työolosuhteiden järjestelytuki:

  • työkoneisiin ja työvälineisiin

  • työolosuhteiden muutoksiin

Työvoimapalveluasetus 1346/2002

Työnantaja

Oma yhteydenotto

Kohtuulliset mukautukset vammaisen henkilön työssä selviytymiseksi

Yhdenvertaisuuslaki 21/2004

(subjektiivinen erityiskohtelu)

Valtiokonttori

Oma hakemus ja asiantuntijalausunto

Sotainvalidien ja veteraanien apuvälinepalvelut ja asunnonmuutostyöt

Sotilasvammalaki 404/1948

Vakuutuslaitokset

Oma hakemus ja asiantuntijalausunto

Liikenne- ja tapaturmavahingoista aiheutuneiden toimintarajoitusten edellyttämät apuvälineet

Tapaturmavakuutuskuntoutuslaki 625/1991

Laki liikennevakuutuskuntoutuksesta 626/1991