Mitä apuvälineet ovat - Hankkiminen - Mitä apuvälineitä MMC:een ja hydrokefaliaan - Kustannukset - Apuvälinepalveluiden työnjako - Apuvälineitä koko elämän kirjoon
PDF Tulosta

Lääkinnälliset apuvälineet ovat maksuttomia asiakkaalle. Poikkeuksena ovat kuitenkin vammaispalveluasetuksen mukaisesti myönnetyt päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, jotka eivät kuulu lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin sekä harrastusvälineet. Harrastus- ja toimintavälineet voidaan myös määritellä lääkinnällisen kuntoutuksen välineiksi ja jos harrastuväline katsotaan lääkinnällisen kuntoutuksen välineeksi sen kustannuksista vastaa terveydenhuolto.  Vammaispalvelulain alaisiin liikkumiseen, viestintään, henkilökohtaiseen suoriutumiseen kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa tarvittaviin välineisiin kunta myöntää harkinnanvaraisesti puolet apuvälineen hinnasta. Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt kunta korvaa kokonaan. Lisäksi kunta voi antaa välineitä, koneita tai laitteita korvauksetta vammaisen henkilön käytettäväksi.