Työelämään - Tukea työllistymiseen työnhakijalle - Tukea työnantajalle - Kelan ammatillinen kuntoutus - Eläkkeeltä työelämään - Kokemuksia opiskelusta ja työelämästä
PDF Tulosta

Työllistyminen palkkatyöhön on useimpien vammaisten kohdalla realistista. Täytyy muistaa, että toimintarajoite ei tarkoita välttämättä työkyvyttömyyttä, vaan työkyvyn ratkaisevat työtehtävät, vamman laatu ja aste, apuvälineet sekä työympäristön suunnittelu. Työllistymistä saattavat vaikeuttaa työnantajien tiedon puute vammaisuudesta ja mahdollisista tukimuodoista, joita sekä työnantajille että vammaisille itselleen on tarjolla. Vammaisten henkilöiden työelämään pääsyä helpottavat kaikille yhteiset työvoimapalvelut sekä erityisesti heille suunnatut palvelut ja tukitoimet. Sekä työnantajille että vammaisille henkilöille on myös tarjolla taloudellista ja materiaalista tukea TE-toimistoista (ent. työvoimatoimisto) ja Kelalta. Työterveyshuollon sekä työeläkelaitoksen puoleen voivat kääntyä työelämässä vakiintuneesti olevat henkilöt tarvitessaan kuntoutusta työhön palaamiseen tai tukea työssäjaksamiseen. Henkilö- ja palvelulähtöisyys on tärkeä lähtökohta vammaisen henkilön työllistymisen tukemisessa.

Lisää tietoa:

http://www.d4.fi/kirja/