Työelämään - Tukea työllistymiseen työnhakijalle - Tukea työnantajalle - Kelan ammatillinen kuntoutus - Eläkkeeltä työelämään - Kokemuksia opiskelusta ja työelämästä
PDF Tulosta

TE-toimistot tarjoavat ammatillista aikuiskoulutusta ja työvoimakoulutusta, jolla parannetaan aikuisväestön ammattitaitoa ja mahdollisuuksia saada työtä tai säilyttää jo olemassa oleva työpaikka. Opintoihin sisältyy yleensä myös työssäoppimisjakso. Koulutuksen ajalta maksetaan koulutustukea ja ylläpitokorvausta. Työharjoittelun tai työelämävalmennuksen avulla voi tutustua työpaikkoihin sekä eri työtehtäviin ja saada kokemusta työelämästä. Lisäksi TE-toimistoissa on tarjolla uraohjausta oman työuran suunnitteluun. Erikoistyövoimaneuvojat ovat usein erikoistuneet mm. vammaisten henkilöiden työllistymiseen.

TE-toimistot voivat ohjata työttömän asiakkaan ammatilliseen kuntoutukseen, joka on tarkoitettu henkilöille, joilla vamma tai sairaus heikentää työ- ja toimintakykyä sekä saattaa vaikuttaa myös ammatin valintaan sekä työhönsijoittumiseen. Ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijoita ovat usein TE-toimistojen ammatinvalintapsykologit sekä kuntoutukseen erikoistuneet työvoimaneuvojat. Ennen ammatillisen kuntoutuksen aloittamista voidaan tehdä kuntoutustarveselvitys, jonka pohjalta päätetään onko henkilö ammatillisen kuntoutuksen tarpeessa. Kuntoutuslaitoksessa tehtävän kuntoutustutkimusjakson pohjalta laaditaan ammatillinen kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelmassa sovittuja toimenpiteitä voivat olla koulutuskokeilu ammattioppilaitoksessa, jos katsotaan, että henkilöllä ei ole edellytyksiä työllistyä nykyisessä ammatissa tai koulutusta ei ole ensinkään. Työkokeilu on myös yksi mahdollisuus selvittää työn teon edellytyksiä tietyssä tehtävässä tai tietyllä alalla. Työkokeilu voidaan järjestää ostopalveluna myös erityisessä työklinikassa. Lisäksi työvoimatoimisto voi hankkia työhönvalmennusta työklinikasta tai muulta kyseisen palvelun tuottajalta. Työhönvalmennuksella voidaan parantaa kuntoutujan työssä selviytymisen taitoja ja sopeutumista työelämään tai uuteen työpaikkaan.

 

Lisätietoja TE-keskuksista tai www.mol.fi