Työelämään - Tukea työllistymiseen työnhakijalle - Tukea työnantajalle - Kelan ammatillinen kuntoutus - Eläkkeeltä työelämään - Kokemuksia opiskelusta ja työelämästä
Kelan ammatillinen kuntoutus
PDF Tulosta

Kelan ammatillinen kuntoutus voi olla yksi väylä työelämään, kun tarvitaan tehokkaampia keinoja työllistymisen edistämiseksi. Kela järjestää ja korvaa ammatillista kuntoutusta vajaakuntoiselle, jonka työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien arvioidaan sairauden tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneen tai jolle sairaus tai vamma todennäköisesti aiheuttaa uhkaa tulla työkyvyttömäksi. Ammatillinen kuntoutus on siis myös työssä pysymiseen tähtäävää kuntoutusta. Työelämässä olevien ja pidempään työskennelleiden vajaakuntoisten ammatillisen kuntoutuksen ensisijaisena järjestäjätahona ovat työeläkelaitokset.

Kuntoutuksen tarvetta ja mahdollisuuksia voidaan selvittää kuntoutustarveselvityksellä. Ammatillinen kuntoutus voi sisältää kuntoutustutkimuksia, työkokeiluja, koulutuskokeiluja, työhönvalmennusta, koulutusta ja työkykyä ylläpitävää ja parantavaa valmennusta (Tyk-kuntoutus).

Vaikeavammaisille henkilöille voidaan korvata työssä vamman vuoksi tarvittavat kalliit ja vaativat apuvälineet, esimerkiksi erityiset atk-laitteistot. Apuvälineet annetaan hakijalle omaksi, mutta Kela vastaa apuvälineen käytön opetuksesta, huollosta ja korjauksesta.

Kela voi myöntää myös ammatillisena kuntoutuksena elinkeinotukea yritystoimintaan, jolla tuetaan työllistymistä omassa yrityksessä tai ammatinharjoittajana. Tukea maksetaan oman yrityksen perustamiskustannuksiin, mm. työvälineiden hankintaan. Tuen määrä harkitaan tapauskohtaisesti ja se on enintään 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, suurimmillaan 17 000 euroa.

Lisätietoja Kelasta tai http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/160801114531EH