Työelämään - Tukea työllistymiseen työnhakijalle - Tukea työnantajalle - Kelan ammatillinen kuntoutus - Eläkkeeltä työelämään - Kokemuksia opiskelusta ja työelämästä
PDF Tulosta

Eläkkeellä olevan on myös mahdollista saada TE-toimiston palveluita, jos hän ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi. Hänen ei tarvitse jättää eläkettään lepäämään päästäkseen TE-toimiston asiakkaaksi. Työelämään suuntauduttaessa kannattaa tarkastaa millä perusteella eläke on myönnetty. Kansaneläkelain 12 §:n ja 4 momentin mukaista eläkettä voidaan myöntää pysyvästi liikuntavammaisille. Kyseisellä eläkkeellä olevilla ei ole ansiotulorajoja ja tätä eläkettä käsitellään useissa tilanteissa eri tavalla kuin tavanomaista työkyvyttömyyseläkettä. Kansaneläkelain 12 § 4 momentin mukainen eläke on rinnastettava paremminkin vammaistukeen kuin yleiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Kriteerien täyttyessä kannattaa vaatia kyseinen eläke, koska sitä ei tarvitse työelämään siirryttäessä jättää lepäämään.

Vammaisilla ja kuntoutujilla on monesti tulonaan työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki (määräaikainen työkyvyttömyyseläke). Eläkkeen ja palkan yhteensovittaminen on mahdollista, mutta säännöt ja rajoitukset palkan vaikutuksesta eläkkeen määrään vaihtelevat. Ennen työllistymistään eläkettä saavan on syytä itse pyytää tarkka selvitys omalta eläkelaitokseltaan siitä, miten ansiotulo vaikuttaisi eläkkeeseen. Eräissä työeläkkeissä on tarkat euromäärät, joita eläkkeensaajan ansiotulot eivät saa ylittää, koska muutoin menettää eläkkeensä. Toisissa tapauksissa eläkkeensaaja voi ansaita palkkatuloja ilman rajoituksia.

Vain Kelan täysimääräistä työkyvyttömyyseläkettä saava henkilö voi jättää eläkkeen lepäämään. Eläkkeen voi jättää lepäämään 6 kk - 5 vuoden ajaksi. Eläke on työn loputtua mahdollisuus saada takaisin kirjallisella anomuksella. Eläkkeen lepäämään jättäminen on tarkoituksenmukaista kun työtä on tarjolla vähintään 6 kuukaudeksi. Jos tulot jäävät alle 588,66 euron kuukaudessa, ne eivät vaikuta eläkkeeseen, jolloin eläkettä ei tarvitse jättää lepäämään. Työskentelyajan kahdelta ensimmäiseltä vuodelta maksetaan ylintä 16 vuotta täyttäneen vammaistukea kuukausittain ja samalla henkilö menettää mahdollisesti saamansa eläkettä saavan hoitotuen. Ylimmän vammaistuen maksaminen ei tässä tapauksessa edellytä, että tuensaaja täyttää sen myöntämisedellytykset, sillä maksaminen perustuu erityissäännökseen (Laki vammaisetuuksista 13 §).

Syksyllä 2009 eduskunta käsittelee uutta lakia työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä. Laki mahdollistaisi myös työelääkkeellä oleville eläkkeen lepäämään jättämisen. Eläkkeen lepäämäänjättämisen vähimmäisaika on 3 kuukautta ja enimmäisaika 2 vuotta. Eläkkeen nostamisen voi jälleen aloittaa ilmoittamalla asiasta eläkelaitokselle. Eläkkeellä olevien ansaintaraja nousee 600 euroon ja samalla ansaintaraja tulee koskemaan Kelan eläkkeellä olevien lisäksi työeläkeläisiä.  Kuukausipalkan jäädessä alle ansaintarajan ei eläkettä tarvitse jättää lepäämään. Laki tulisi hallituksen esityksen mukaan voimaan vuoden 2010 alusta ja olisi voimassa vuoteen 2013.