Mitä on kuntoutus - Kuntoutusohjaus - Kuntoutussuunnitelma - Apuvälineet
Kuntoutusohjaus
PDF Tulosta

Kuntoutusohjaus on laaja-alaista vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön elämäntilanteen huomioonottamista hoito- ja kuntoutustyössä. Kuntoutusohjauksessa otetaan huomioon vamman tai sairauden fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vaikutukset sekä pyritään sairauden tai vamman aiheuttamien seurausten minimoimiseen.

Käytännössä kuntoutusohjaus on kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista, neuvontaa, ohjausta sekä palveluista tiedottamista. Kuntoutusohjaajat työskentelevät useimmiten keskussairaaloissa. Kuntoutusohjaajaan voi ottaa yhteyttä asiakas itse, hänen omaisensa tai esimerkiksi terveydenhuollon tai sosiaalialan työntekijä. Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta.

CP-liiton kuntoutusohjaaja Helena Kaski kertoo, mitä kuntoutusohjaaja voi perheelle tarjota