Haasteet - Vammaisuus - Miksi? - Suhde lapseen - Sisarukset - Arki - Parisuhde - Yksinhuoltajuus
Vammaisuus
PDF Tulosta

Lapsen syntyminen vammaisena tai vamman myöhempi ilmeneminen on yksi elämän vaikeimpia paikkoja. Shokki jonka vanhemmat kokevat on suuri. Jokainen reagoi siihen ja kokee tilanteen omalla tavallaan. Keinot selvitä ovat myös monenlaisia ja kaikki sallittuja kunhan eivät vahingoita itseä tai muita.

Kaikelle suurelle on annettava oma aikansa. Alku saattaa mennä pelkässä tunnekaaoksessa ja enemmän tai vähemmän sekavissa tunnelmissa. Oman lapsen vammaisuuden äärellä on sallittua tuntea kaikkia tunteita. Jokaiselle soisi mahdollisuuden ilmaista tuntemuksiaan myös ääneen, ilman että joutuu kohtaamaan moralisointia. Ei ole niin kauheaa ajatusta, etteikö sitä joku muukin vastaavassa tilanteessa oleva olisi jo ajatellut. Usein nämä ”kauheat” ajatukset ovat aivan järkeenkäypiä tilanteen rasittavuuteen nähden. On tärkeää, ettei näiden ajatusten kanssa jää yksin, vaan jakaa ne turvallisen tahon kanssa. Ajatukset ovat ajatuksia ja teot tekoja eivätkä ajatukset vahingoita ketään. Se, että hautoo niitä itsekseen voi olla vaarallista.

Puhuminen voi auttaa. Se jäsentää omia ajatuksia ja tuo ulos tunteita. Puhuessa on riski tulla väärinymmärretyksi, moralisoiduksi, ei kohdatuksi. Jos ei tahdo tai voi puhua, niin kirjoittaminen  saattaa olla vastaava keino. Itkeminen ja huutaminen ovat myös hyviä taakan keventäjiä, tosin varsinkin huutaminen edellyttää tietynlaista ympäristöä. Joskus shokki voi olla niin suuri, että tulee pelko mielenterveyden järkkymisestä tai sekoamisesta. Avun hakemista ajoissa tai varmuuden vuoksi tuskin kukaan katuu myöhemmin. On luonnollista reagoida järkytykseen. Ammattiapua on viisasta hakea jos kuorma käy liian suureksi tai ajatukset ja tuntemukset piinallisiksi ja pitkittyneiksi tai kokee pelkoa niiden johdosta.

Epätietoisuus on tekijä, joka helposti lisää tuskaa. Nykyään tietoa on onneksi saatavilla ja niissä annoksissa, joissa jaksaa ottaa vastaan. Usein auttaa myös se, jos on jotain mitä itse voi tehdä lapsen hyväksi ja mihin tarttua. Vammaisuus on osa lasta, mutta riippumatta vamman vaikeusasteesta vammainen lapsi on aina ensisijaisesti lapsi. Vanhemmille tämä on usein luonnollista tai he kasvavat siihen, ympäristöllä saattaa olla enemmän opettelemista.

Alkuvaiheen tuntemuksiin vaikuttavat luonnollisesti vanhempien pelot ja huoli. Vammaisuus on tuntematonta ja pelottavaa. Ja jokainen vanhempi haluaa suojella lasta kärsimykseltä ja tuskalta. Tässä kohtaa voi olla helpottavaa pohtia, missä määrin MMC ja hydrokefalia vaikuttavat lapsen elämään nyt ja myöhemmin. Monet ihmiset todistavat omalla elämällään, että he voivat nauttia elämästään ja olemisestaan, vammasta huolimatta. Vamma on ihmisen yksi ominaisuus. Lopulta se ei kerro kovinkaan paljoa ihmisestä, kenties vain sen, millä tavalla tuo ihminen liikkuu paikasta toiseen.

 

vanhemmuus ja vammaisuus