Vauvaikä - Koulu - Nuoruus ja aikuistuminen - Ikääntyminen
Koulu
PDF Tulosta

Suomessa on oppivelvollisuus. Tämä tarkoittaa, että kaikki lapset suorittavat peruskoulun tai ovat peruskoulussa 16-vuoteen asti. Peruskoulun suorittaa 99,7 % lapsista. Yleensä peruskoulu kestää 9 vuotta eli luokat 1-9. Tämän jälkeen voi mennä luokalle 10, joka on vapaaehtoinen.

Lapset aloittavat peruskoulun sen vuoden elokuussa, kun he täyttävät 7 vuotta. Koulun aloittamista voidaan kuitenkin siirtää vuodella myöhemmäksi tai aikaisemmaksi.  Syynä voi olla esimerkiksi se, että lapsi täyttää 7 vuotta joulukuussa, eikä ole vielä valmis menemään kouluun. Jos vanhemmat haluavat, että lapsi aloittaa koulun aikaisemmin tai myöhemmin, heidän täytyy hakea siihen lupa.

Lapsi menee yleensä siihen kouluun, joka on lähellä kotia. Jos lapsella on ongelmia oppimisessa, hän voi saada tukiopetusta. Erityisopetusta voivat saada esimerkiksi vammaiset lapset jos sitä tarvitsevat. Koulu järjestää erityisopetuksen vammaisille yleisopetuksen yhteydessä. Tämä tarkoittaa tilanteesta riippuen sitä, että vammaiset lapset opiskelevat samassa luokassa muiden kanssa.

MMC- ja hydrokefaliavammaiset lapset sijoittuvat joko lähikouluunsa tai erityiskouluun. Koulusijoitusta pohtiessa voi saada ulkopuolista tukea ja tietoa esimerkiksi lähialueen eri vaihtoehdoista. Niin erityiskouluista kuin tavallisista koulustakin on olemassa hyvin erilaisia kokemuksia. Valinta ei ehkä ole helppoa. Vanhemmat ratkaisevat asian parhaan kykynsä mukaan. On hyvä muistaa, että kerran tehdyn ratkaisun ei tarvitse välttämättä olla pysyvä. Koulusijoitusta ja mahdollista muutosta voidaan harkita myöhemminkin lapsen parasta ajatellen.