Omaan kotiin - Asunnon muutostyöt - Minkälaisia muutoksia kotiin tarvitaan? - Mitä lupia tarvitaan ja kuka korvaa? - Suunnittelu ja toteuttaminen - Henkilökohtainen apu
PDF Tulosta

Kun vammainen lapsi kasvaa kohti aikuisuutta, kodissa yleensä tarvitaan rakenteellisia muutoksia, jotka tukevat lapsen itsenäistä suoriutumista ja auttavat selviytymään arkipäivän tilanteista. 

Tarpeet voivat olla hyvin erilaisia, vaikka vamma olisi sama tai päivittäinen avuntarve yhtä suuri.  Vamman vaikeus, apuvälineiden käyttö sekä perheen elämäntilanne vaikuttavat siihen, millaisia muutostöitä tarvitaan.

Kodin muutostyöt mahdollistavat sen, että vaikeavammainen perheenjäsen voi liikkua ja toimia kotona mahdollisimman esteettömästi ja omatoimisesti. Kun muutostöiden tarve johtuu lapsen pysyvästä vammasta tai apuvälineiden käytöstä, kotikunnan on korvattava välttämättömistä asunnon muutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset vammaispalvelulain nojalla.

Vain silloin, jos lapsi on pitkäaikaisessa laitoshoidossa, eikä tule toimeen avopalvelujen turvin, kunnan ei tarvitse kustantaa vamman vuoksi välttämättömiä asunnon muutostöitä. Asunnonmuutostyöt tehdään kotiin, joka määritellään lapsen vakinaiseksi osoitteeksi. Avioerotilanteissa kunta ei ole velvollinen kustantamaan asunnonmuutostöitä molempien huoltajien koteihin, harkinnanvaraisesti kunta voi myöntää joitakin muutostöitä.

 

Asunnon muutostyöt