Mitä on kuntoutus - Kuntoutusohjaus - Kuntoutussuunnitelma - Apuvälineet
Kuntoutussuunnitelma
PDF Tulosta

Kuntoutussuunnitelma on kuntoutusta koossa pitävä työkalu. Se määrittelee kuntoutuksen tavoitteet ja keinot. Se kuvaa nykytilan, jakaa vastuun osallistujien kesken (esimerkiksi toteutus, seuranta ja kustannukset), laatii aikataulun ja dokumentoi (kirjallinen suunnitelma). Kuntoutussuunnitelma tehdään asiakkaan, omaisten ja kuntoutukseen osallistuvien ammattilaisten yhteistyönä ja se voidaan nivoa yhteen asiakkaan mahdollisen palvelusuunnitelman kanssa. 

Kuntoutussuunnitelma tehdään julkisessa terveydenhuollossa. Hoitava lääkäri vastaa siitä, että kuntoutussuunnitelma laaditaan. Suunnitelma laaditaan Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen osalta Kelan KU 207-lomakkeelle.