Omaan kotiin - Asunnon muutostyöt - Minkälaisia muutoksia kotiin tarvitaan? - Mitä lupia tarvitaan ja kuka korvaa? - Suunnittelu ja toteuttaminen - Henkilökohtainen apu
Suunnittelu ja toteuttaminen
PDF Tulosta

Kun vammaisen lapsen perhe suunnittelee asunnon muutostöitä, kannattaa oman pohdinnan lisäksi ottaa yhteyttä:
• kunnan vammaispalveluja hoitavaan sosiaalityöntekijään
• kunnan rakennusviranomaiset ovat välttämättömiä ja hyviä yhteistyökumppaneita
• pyytää hoitavalta lääkäriltä lääkärintodistus lapsen pysyvästä haitasta, avuntarpeesta ja apuvälineistä
• pyytää neuvoja ja kirjallista lausuntoa lasta hoitavalta fysioterapeutilta / toimintaterapeutilta

Mikäli vammainen lapsi on jo koulussa, häneltä kannattaa myös kysyä, millaisia rakenteellisia muutoksia hän kotiinsa haluaa ja tarvitsee.

Asunnon muutostöiden kustannusarvion tekeminen ja sen kohtuullisuuden arviointi on aina kunnan ja palvelunsaajan välistä yhteistyötä.

Usein kunnat itse kilpailuttavat firmat /rakentajat, jotka tekevät ammattitaidolla vammaisten asunnon muutostöitä.

Todellinen esteettömyys ei toteudu vielä sillä, että vammainen henkilö kykenee toimimaan omassa kodissaan.  Hyvin suunnitellut ja oikea-aikaisesti toteutetut asunnon muutostyöt ovat kuitenkin edistysaskel oikeaan suuntaan.

Lisää vinkkejä asumiseen:

www.ideoitaasumiseen.fi

http://www.toimivakoti.fi/

 

 

 Suunnittelu ja toteuttaminen

Suunnittelu ja toteuttaminen

Suunnittelu ja toteuttaminen