Haasteet - Vammaisuus - Miksi? - Suhde lapseen - Sisarukset - Arki - Parisuhde - Yksinhuoltajuus
Sisarukset
PDF Tulosta

Sisaruussuhde on usein elämän pisimpään kestävä ihmissuhde. Sisaruussuhde on vammasta tai sairaudesta huolimatta tavallinen, ainutkertainen ihmissuhde. Sisarusten välillä koetaan rakkautta, kateutta, kiintymystä ja kiukkua. Tunteet vammaista sisarusta kohtaan voivat vaihdella ilosta ja ylpeydestä vihaan, häpeään ja katkeruuteen. Tunteet ovat luonnollisia ja ymmärrettäviä. Vanhemmat joutuvat jatkuvasti tasapainoilemaan antamastaan ajasta. On huoli siitä, että vammaton sisarus kokee itsensä hylätyksi. Tärkeää olisi, että jokainen perheen lapsista saisi päivittäin edes hetkeksi vanhempansa jakamattoman huomion, oman yhteisen hetken, jolloin puhutaan tai puuhaillaan yhdessä. Sisaruksille on tärkeää viettää omaa aikaa vanhemman kanssa. Vammaton sisarus voi osallistua myös vammaisen sisaruksensa hoitoon. Jokainen perheenjäsen tarvitsee aikaa, huomiota ja tunteen siitä, että on hyväksytty ja rakastettu.

Tärkeää on myös, että vammasta kerrotaan sisaruksille avoimesti. Tieto lisää ymmärrystä, vähentää pelkoa ja ennakkoluuloja, joita ulkopuolisilla usein on. Avoimuus vähentää sisarusten tarvetta salata tai hävetä asiaa. Vammaisten lasten sisarusten on todettu olevan persoonallisuudeltaan ja sosiaalisilta taidoiltaan keskimääräistä kehittyneempiä. Heidän on myös helpompi ennakkoluulottomasti kohdata erilaisia ihmisiä. Sisaruksia auttaa jos perheen sisällä on salliva ilmapiiri ja asioista puhutaan, kuunnellaan ja osoitetaan, että myös negatiiviset tunteet saa ilmaista. Tarvittaessa haetaan ulkopuolista apua. Olosuhteiden salliessa kannattaa uskaltaa antaa myös  vammainen lapsi hoitoon, niin että muiden sisarusten kanssa voidaan joskus tehdä omiakin juttuja.

 

 
sisarukset