Haasteet - Vammaisuus - Miksi? - Suhde lapseen - Sisarukset - Arki - Parisuhde - Yksinhuoltajuus
Parisuhde
PDF Tulosta

Kaikki parisuhteet vaativat vaalimista ja yhteistä aikaa. Parisuhde voi kasvaa yhteisen huolen myötä tai sitten huoli lapsesta ja arjen kuormitus koettelee parisuhdettakin. Vammaisen lapsen synnyttyä puolisoilla jää helposti vähemmän aikaa toisilleen. Lasta saattaa olla vaikeaa jättää hoitoon, mutta vanhempien yhdessä viettämä aika on myös lapsen edun mukaista. Yleensä lapsen vammaisuus ei ole varsinainen syy parisuhteen solmuihin, vaan uusi tilanne saattaa laukaista jo pitkään kyteneitä ristiriitoja puolisoiden välillä. Kriisi voi olla mahdollisuus jolloin huomataan ne asiat, jotka suhteessa ovat hyviä tai arvokkaita. Yhteinen päämäärä, eli lapsen hyvä elämä ja onnellisuus on hyvä lähtökohta, jolle uudessa tilanteessa voi rakentaa.

Puolisoiden erilainen tapa työstää lapsen vammaisuutta voi muodostua kohtalokkaaksi, jos tilannetta ei tiedosteta. Jos toinen puhuu, huutaa ja itkee ja toisella on tarve käsitellä asiaa enemmän itsekseen ja hillitymmin, voivat erilaiset odotukset luoda ristiriitoja. Vanhemmat voivat kokea, että heidän välilleen ikäänkuin muodostuu muuri, joka jättää heidät kauaksi toisistaan. Saattaa myös äkkiseltään vaikuttaa, että "hiljaisempi" surija ei sure ollenkaan ja vaikuttaa kylmältä ja välinpitämättömältä. Näkyvämmin sureva saattaa ärsyttää toista "hysteerisenä". On hyvä tiedostaa, että tavat ovat erilaisia, eikä surun syvyyttä mitata kyynelten määrällä. Jokaisella on myös oma aikataulunsa. Toinen voi tarvita enemmän aikaa asioiden työstämiseen ja myös työstää niitä omalla tavallaan. Lenkillä käyminen tai jalkapallon katsominen voi olla tällainen tapa.

Parisuhteen pelastus on molemminpuolinen kunnioitus ja kenties  sen hyväksyminen, että  alkuvaiheessa ei voi saada lohtua puolisolta eikä sitä itsekään tarpeeksi antaa. Tärkeintä on kuitenkin, että tilanne nähdään rehellisesti eikä siitä tehdä vääriä tulkintoja. Omien odotusten ei ole syytä antaa myrkyttää parisuhdetta. Tukea kannattaakin etsiä myös muualta. Toisen erilaisuuden hyväksyminen vähentää katkeroitumista.Tärkeää on myös, ettei  syytetä toista erilaisesta tavasta käsitellä vaikeaa asiaa ja  pureta toiseen omaa pettymystä ja pahaa oloa ilman selittämistä ja anteeksipyyntöä. Parisuhde voi kestää vaikeatkin olosuhteet ja jopa vahvistua jos tilanne tiedostetaan. "Meillä on nyt äärimmäisen raskasta" on eri asia kuin "Meillä menee parisuhteessa huonosti". Kuitenkin jos käy niin, että tilanne jumiutuu puhumattomuuteen on tärkeää hakea apua sen laukasemiseen.

On toivottavaa, että kumpikin vanhemmista luo oman suhteen lapseen. Jaettu vastuu tukee parisuhdetta, koska toinen puolisoista ei silloin uuvu lapsenhoidosta.  Jaetun vanhemmuuden periaatteita ovat, että molemmat sitoutuvat vanhemmuuteen ja parisuhteeseen. Kumpikin on lapselle auktoriteetti ja kasvatusmenetelmät ovat yhtenäiset. Kumpikin osaa kaikkea kodin ja lapsenhoidossa, eikä toisen puolison vastuulla ole tiettyjä asioita, jotka vain hän kykenee hoitamaan hyvin.  Kun tähän lisätään vielä avoimuus, toisen arvostus ja kunniottaminen, kyky kompromisseihin, luottamus, tilan antaminen toisen tunteille ja erilaisuudelle sekä tunteiden tiedostaminen ja osoittaminen, päästään aika pitkälle kohti onnellista ja vakaata parisuhdetta, olosuhteista riippumatta. 

 
Parisuhde