Haasteet - Vammaisuus - Miksi? - Suhde lapseen - Sisarukset - Arki - Parisuhde - Yksinhuoltajuus
Yksinhuoltajuus
PDF Tulosta

Kun toisen vanhemman tuki puuttuu on kaikesta selvittävä yksin. Eronneiden puolisoiden väliset ristiriidat voivat vielä vaikeuttaa tilannetta. Tällöin saattaa olla hankalaa sopia vammaisen lapsen hoidosta ja käytännön asioista. Joskus ei ole toista jakamassa edes osittaista vastuuta. Yksinhuoltaja voi tuntea olevansa "naimisissa" vammaisen lapsensa kanssa. Irtautuminen lapsesta voi olla vaikeaa. Kun on vastannut kaikesta yksin syntyy lapseen helposti tiukka side, joka johtaa "minä tiedän parhaiten"-asenteeseen. Luottamus muihin vähenee, eikä lasta uskalla jättää koskaan "vieraan" hoitoon. Eräs yksinhuoltaja kuvasi tunnelmiaan hänen vaikeavammaisen lapsensa ollessa ensimmäistä kertaa hoidossa: "Palatessani kotiin en voinut uskoa silmiäni, että lapseni oli vielä hengissä, että joku muu olikin kyennyt häntä hoitamaan, se oli uskomatonta, niin helpottavaa".

Kun lapsen/lasten hoitaminen on täysin omalla vastuulla, ansiotyössä käyminen muuttuu entistä haastavammaksi. Arjen pyörityksen ja työn yhdistäminen ei ole helppoa, varsinkin jos lapsella on paljon sairastelua, tutkimusjaksoja tai sunttikomplikaatioita. Kuormittavassa tilanteessa terveestä sisaruksesta tulee helposti ikään kuin toinen "vanhempi" ja hän joutuu kantamaan vastuuta nuorella iällä.

Yksinhuoltajan tärkeimpiä selviytymiskeinoja on se, että hän tunnistaa uupumuksen ja antaa itselleen luvan olla uupunut. Apua ei saa jäädä odottamaan, vaan sitä on pyydettävä. On otettava vastaan perheen ja läheisten rakkaus, tuki ja läsnäolo. Ulkopuoliseen apuun on  syytä turvautua ja luottaa, että muutkin osaavat pitää huolta lapsesta. On tärkeää uskaltaa irtautua lapsesta, ja myös lapselle on tärkeää saada omaa aikaa erossa vanhemmastaan. Eikä pidä olettaa, että muut ymmärtävät sanomattakin, vaan on kerrottava rehellisesti mitä tarvitsee ja haluaa. Ystävät eivät usein osaa auttaa, ellei kerro minkälaista apua tarvitsee.

Myös verkostoituminen muiden yksinhuoltajien kanssa saattaa olla avuksi. On voimauttavaa kokea, ettei ole yksin, vaan myös muilla on samankaltaisia elämäntilanteita. Terve itsekkyys on tärkeää. Vanhemmuus on vain yksi osa minuutta, ja on olemassa myös muu elämä, esimerkiksi oikeus uuteen parisuhteeseen. Kannattaa myös olla tietoinen siitä, mihin palveluihin ja tukiin on oikeutettu ja hakea niitä. Esimerkiksi taloudellinen tuki helpottaa henkistä ja fyysistä taakkaa. Kun on yksin, on osattava jakaa vastuuta, erosta huolimatta lapsella on kaksi vanhempaa. On tosiasia, että yksin on rankempaa, eikä kaikkea tarvitse jaksaa tehdä yksin.

 

 
Yksinhuoltajuus