Mitä apuvälineet ovat - Hankkiminen - Mitä apuvälineitä MMC:een ja hydrokefaliaan - Kustannukset - Apuvälinepalveluiden työnjako - Apuvälineitä koko elämän kirjoon
PDF Tulosta

Apuvälineet koostuvat suuresta joukosta erilaisia välineitä tai laitteita. Niiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää ihmisen toimintakykyä ja osallistumista. Apuvälineet ovat mahdollistavia, hoitavia ja kuntouttavia ja ne kattavat koko elämänpiirin.

Ihmisen itsenäisen suoriutumisen ja elämänlaadun parantamiseksi apuvälineitä on tarjolla tilanteisiin, joissa tarvitaan erilaisia sovellettuja ratkaisuja. Apuvälineillä voidaan tukea ihmisen osallisuutta, sosiaalisia suhteita ja osallistumista yhteiskunnan toimintaan. Apuvälineet voivat vähentää muiden palvelujen ja tukitoimien tarvetta, aikaansaada taloudellisia säästöjä, helpottaa avustavien henkilöiden työtä ja parantaa työturvallisuutta.

Apuvälineiden joukko on siis mittava. Niitä on kehitelty kaikkiin elämän toimintoihin lähtien liikkumisen mahdollistavista ratkaisuista, eli esimerkiksi pyörätuoleista, seisomatelineistä ja mahalaudoista aina harrastusvälineisiin asti. Apuvälineitä kehitellään myös yksilöllisesti pyrkien ratkaisemaan kulloisenkin tilanteen tuomia haasteita.